Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT FOTOCLUB HEERHUGOWAARD

Gegevens

Aan de fotoclub zijn in ieder geval de volgende gegevens bekend:

Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres, inschrijfdatum, lidnummer, bankrekeningnummer. Foto’s voor de website of die zich fysiek bij de club bevinden.

Website / Facebook

De website en de Facebookpagina bevatten fotomateriaal en teksten over o.a. evenementen, clubavonden, wedstrijden, fotogalerij etc. Foto’s die je hiervoor instuurt worden openbaar geplaatst, door het insturen geef je hiervoor toestemming. Indien je niet wil dat je foto en/of naam wordt gebruikt of dat je herkenbaar op een foto staat kun je dat aangeven door een mail te sturen aan secretaris@fotoclubheerhugowaard.nl.

Doel gegevens

De van jou bekende gegevens zijn nodig en worden gebruikt voor in ieder geval de ledenadministratie, de mailinglijst/nieuwsbrieven en het onderlinge contact (bijv. uitwisseling ledenlijst aan andere leden). De gegevens zijn ook bekend bij de Fotobond, Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie i.v.m. de ledenadministratie en i.v.m. wedstrijden. Het bankrekeningnummer is slechts bekend omdat de contributie wordt overgemaakt, dit wordt niet aan andere leden dan de penningmeester bekend gemaakt.

Bewaren gegevens

De gegevens, zoals genoemd, worden voor langere tijd bewaard, doch worden uiterlijk 3 maanden na het einde van het lidmaatschap verwijderd/vernietigd, tenzij het (voormalig) lid aangeeft dit eerder te willen. De gegevens worden bewaard op de persoonlijke computers van de bestuursleden, die voor de beveiliging daarvan de noodzakelijke maatregelen hebben genomen zoals anti-virussoftware, een wachtwoord e.d.

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om op te vragen welke specifieke gegevens van jou worden bewaard. Dit doe je door een email te sturen naar secretaris@fotoclubheerhugowaard.nl. Je krijgt dan een overzicht van de bij ons bekende gegevens.

Recht of rectificatie of verwijdering

Je hebt altijd het recht om je gegevens te laten rectificeren/veranderen. Je hebt ook het recht om je gegevens of een deel daarvan te laten verwijderen of aan te geven dat je niet wil dat jouw gegevens verstrekt worden aan andere clubleden, dan wel dat jouw foto’s of foto’s waar jij herkenbaar op staat niet worden geplaatst op de website en/of op Facebook. Dit doe je door een email te sturen naar secretaris@fotoclubheerhugowaard.nl.

Reacties zijn gesloten.

  • Feedback

    Heb je een vraag of opmerking? Zie je een fout of iets wat niet duidelijk is? Ga naar onze contactpagina en laat het ons weten!